De taken van een bestuurslid

Over het algemeen is de taak van een bestuurslid bij SHAPE gericht op het uitbreiden van zetels (op een faculteit waar we al aanwezig zijn, maar ook op andere faculteiten), het werven van studenten die in de raden willen zitten, en al het andere dat nodig is rond deze twee dingen. Dit betekent bijvoorbeeld het organiseren van informatieavonden, het maken van een beleidsplan voor het nieuwe studiejaar, het bedenken van groeistrategieën en het betrokken houden van studenten binnen en buiten de raad. Het bestuur is, kort gezegd, de centrale eenheid van de partij die coördineert en strategiseert.

Bestuursposities

GRADIENT_edited.jpg
  • Voorzitter

De voorzitter leidt het bestuur. Deze is verantwoordelijk voor een vlotte samenwerking binnen het bestuur en geven algemene richting. Hun taken omvatten het leiden van vergaderingen, ervoor zorgen dat het bestuur zijn deadlines haalt, helpen bij het oplossen van problemen die zich voordoen en het vertegenwoordigen van SHAPE als geheel naar externe partijen.  

  • Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor het documenteren van bestuursvergaderingen en het beheren van e-mail en communicatie met gerelateerde contacten. Deze maakt nauwkeurige notulen van vergaderingen en zorgt ervoor dat deze tijdig worden bezorgd aan de rest van het bestuur en alle relevante partijen. De secretaris zorgt voor professionele communicatie met anderen en stellen belangrijke kwesties die via de verschillende communicatiekanalen worden verzonden, ter bespreking bij de rest van het bestuur.  

  • Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het beheer van de begroting. Deze maakt aan het begin van het jaar een doelbudget en aan het eind van het jaar een realisatie. Hij/zij/hun werkt samen met andere bestuursleden die geld uitgeven, zoals het hoofd Publieke Relaties. De penningmeester houdt het hele jaar door de bestedingen in de gaten om het budget aan te passen aan de noden van het jaar.  

  • Externe relaties

Het hoofd Externe Relaties (ER) is verantwoordelijk voor het initiëren en onderhouden van contacten met nieuwe derden. Terwijl de secretaris verantwoordelijk is voor het onderhouden van de communicatie met gevestigde relaties, zoekt het hoofd van ER naar relaties die voor beide partijen voordelig kunnen zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om individuen of organisaties van verschillende faculteiten of om lokale of landelijke organisaties.  

  • Publieke relaties

Het hoofd Publieke Relaties (PR) is verantwoordelijk voor het creëren en onderhouden van een aanwezigheid op sociale media en het onderhouden van de website. Deze houdt de inkomende communicatie op social media in de gaten en zorgt voor (fysieke) zichtbaarheid van SHAPE tijdens verkiezingsperioden. Samen met de penningmeester regelt deze het financiële aspect hiervan.